Plasma Generátor

Plasma generátor RPZ 14

Plasma

Plasma

– vysoce precizní generátor značného výkonu oscilací, díky kterým je možné redukovat nebo dokonce eliminovat různé viry, bakterie, parazity apod.

Princip léčby plasmovým generátorem: – krátké impulsy vysokého napětí procházejí silnostěnnou skleněnou trubicí naplněnou vzácnými plyny. Na výstupu pak vychází plasmový výboj. Nastavené elektromagnetické pulsy se šíří do vzdálenosti několika metrů ve všech směrech. Při průchodu organickou hmotou vede působení elektromagnetických pulsů k požadovanému výsledku – zničení nebo eliminace nežádoucích patogenů.

Lze tedy i uzavřít, že terapie na plasma generátoru RPZ14 není v žádném případě nebezpečná dospělým, dětem ani domácím mazlíčkům.

Jak ničí plasma generátor RPZ14 patogeny: – všechny živé organismy (od virů, bakterií až po člověka) vysílají své typické pásmo frekvencí. Čím je organismus jednodušší, tím nižší frekvence vysílá. Jsou určitá frekvenční pásma, ve kterých se pohybují viry, bakterie, paraziti, ale zároveň i lidská buňka – u každého člověka jsou frekvence odlišné, ale zároveň také mají své pásmo od kolika do kolika kHz se nachází ( u člověka je to v tisících kHz), tedy frekvence vysílané lidským tělem jsou v pásmu zcela odlišném než zmíněné patogeny, které se na plasma generátoru hubí či ponižují.

Na tomto odlišení frekvencí jsou založeny účinky plasma generátoru, které úspěšně přemnožené či zdraví škodlivé patogeny úspěšně odstraňují nebo výrazně poníží během několika desítek minut nebo v  řádech několika hodin.

Zdůrazňujeme, že buňky lidského těla mají oproti patogenům mnohonásobně pevnější obal, takže se jim nic nestane, ani při působení jejich vlastní frekvencí. Působení plasma generátoru tedy nemá žádný negativní vliv na lidský organismus a může organismu pouze prospět.